30/10/2014
Podczas odbywającego się we wtorek w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, wójt Gminy Korzenna, Leszek Skowron odznaczony został brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
29/10/2014
Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcach pod okiem opiekunów: Renaty Łatki i Tomasza Górowskiego, przystąpiły do XII edycji programu „Święto Drzewa”. Jest to program edukacji ekologicznej Klubu Gaja, a jego partnerem strategicznym jest Państwowe...
28/10/2014
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Gągora w Koniuszowej uczestniczy w konkursie „Odblaskowa szkoła”. Jest to związane z chęcią poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz ich rodzin. Przez Koniuszową przebiega ruchliwa droga powiatowa, którą do szkoły codzinnie zmierzają...
28/10/2014
Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” działającego przy Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej, wykorzystując piękną jesienną pogodę, udali się w poniedziałek na wycieczkę rowerową po najbliższej okolicy. Wyprawa ta miała na celu doskonalenie sprawności...
27/10/2014
W Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach gościli przedstawiciele fundacji „Bezpiecznie do celu”. Wygłosili oni prelekcję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, a młodzież dwukrotnie rozwiązywała test dotyczący tych zagadnień. Fundacja „...