24/10/2014
Cztery dziewczynki i trzech chłopców z klasy pierwszej, po uroczystym ślubowaniu dołączyło w czwartek do grona społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Trzycierzu. Aby zostać pełnoprawnymi uczniami szkoły, każdy z nich musiał wykazać się wieloma umiejętnościami i...
24/10/2014
W Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się Święto Patronów Szkół, poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i Wojsku Polskiemu. W czasie jego trwania nie zabrakło występów artystycznych i konkursów, a pierwszoklasiści z obu szkół zostali pasowani na uczniów. Dzień rozpoczął...
24/10/2014
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się od pasowania „maluchów”. Dyrektor Marcin Wojnarowski powitał rodziców, nauczycieli i uczniów, a szczególnie...
22/10/2014
W Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej odbył się Konkurs Pieśni Powstańczej, Patriotycznej i Żołnierskiej. Po wysłuchaniu siedemnastu solistów, trzech duetów oraz dwunastu chórów i zespołów wokalnych, Komisja Artystyczna w składzie: Jadwiga Adamczyk, Aleksander Smaga oraz...
21/10/2014
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej w Łęce odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów złożyło je dziewięcioro pierwszoklasistów. Wykazali się oni odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą,...